“สุภิญญา” กสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชะลอเสนอแผนหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อ หลังรัฐบาลอยู่ในช่วงสุญญากาศ ลุยหารือ อย.–สคบ. และช่องรายการ ทำมาตรฐานเซ็นเซอร์ เนื้อหา น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า สำหรับหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีการสร้างโครงสร้างในเบื้องต้น 2 ประเด็น คือ รู้เท่าทัน ละคร และรู้เท่าทันโฆษณา โดยเป็นการช่วยให้มีการเฝ้าระวังในการรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น ที่ต้องชะลอออกไปก่อนนั้น เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงสุญญากาศ แต่กสทช.ยังดำเนินการไปต่อเนื่อง โดยในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ จะมีการประชุมเกี่ยวกันเรื่อง รู้เท่าทัน อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมหารือสมาคมโฆษณา คณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองเซ็นเซอร์ของแต่ละช่องรายการ เข้ามาหารือเพื่อทำมาตรฐานความเหมาะสมของเนื้อหาในการโฆษณา รวมทั้งให้แต่ละช่องแต่ละสถานีโทรทัศน์   มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนให้แก่ประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ กสทช.ตรวจสอบ น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ช่องฟรีทีวีในระบบอะนาล็อกคาดว่าจะไม่มีปัญหา แต่ห่วงช่องรายการใหม่ ๆ เนื่องจากมีผู้ประกอบการดาวเทียมเข้ามาเป็นผู้ประกอบการฟรีทีวีรายใหม่จำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องบังคับให้มีแผนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนให้เหมือนกิจการโทรคมนาคม ตลอดถึงการเก็บสถิติเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ชะลอแผนหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ

Posts related