นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ) ว่า ผบ.ทบ ได้เรียกทุกหน่วยราชการเข้ามาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ให้ทุกหน่วยงานกลับไปคิดว่าจะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้าง บนพื้นฐานบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และได้ย้ำให้ข้าราชการทำงานอย่างสบายใจ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความขัดแย้งทางสังคม“ในวันนี้หัวหน้าหน่วยราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มาก ชี้ให้เห็นทุกฝ่ายอยากให้ประเทศเดินหน้า และอยากเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้า”ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 พ.ค. จะเรียกอธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด มาหาแนวทางลงไปดูแลภาคเอกชนไม่ให้ตื่นตระหนก และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะต้องออกกิจกรรมโรดโชว์ออกไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงการทำงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนฟื้นฟูประเทศชาติ และมีแนวคิดที่จะตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ เพื่อลดความขัดแย้งภายในประเทศ และแสวงหาแนวทางพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นส่วนหลังจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องฟังคำสั่งจากใครนั้น มองว่าในภาวะกฎอัยการศึกหน่วยราชการจำต้องฟังคำสั่งของฝ่ายทหาร และคาดว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ออกคำสั่งที่ขัดแย่งกับฝ่ายทหาร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.อุตเตรียมเรียกทุกหน่วยงานถก

Posts related