นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (คปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจะไม่ทำให้กองทุนฯ ต้องปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัยพิบัติ เนื่องจากยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มปกติมีน้ำท่วมประจำทุกปีอยู่แล้วไม่ได้มีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบ ดังนั้นจะไม่เกิดวิกฤติอุทกภัยเหมือนปี 54 ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมได้เตรียมพร้อมรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างเขื่อนถาวรและระบบการระบายน้ำในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งส่งผลให้บริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศมีความเชื่อมั่น และเข้ามารับความเสี่ยงในประเทศไทยมากขึ้น “แม้สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังไม่ถือเป็นภัยพิบัติ แต่กองทุนฯ ก็ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือจากการจ่ายค่าสินไหมอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ จัดเก็บเบี้ยประกันกลุ่มครัวเรือน 0.5% ต่อปี ธุรกิจขนาดกลางและย่อม 1% ต่อปี และกลุ่มอุตสาหกรรม 1.25% ต่อปี” สำหรับยอดขายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.55 – 20 ก.ย.56 มีจำนวน 1.69 ล้านฉบับ เป็นกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่จำนวน 1.38 ล้านฉบับ โดยมีทุนประกันภัยพิบัติ 84,792 ล้านบาท เป็นทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่จำนวน 44,719 ล้านบาท โดยธุรกิจเอสเอ็มอี และกลุ่มอุตสาหกรรมทำประกัน 15,560 ล้านบาทแบ่งเป็นนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 13,504 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน87% และในเขตนิคมอุตสาหกรรม 2,056 ล้านบาทคิดเป็น 13 % ขณะที่ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯของเอสเอ็มอีมี 6,635 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมี 8,925 ล้านบาท แบ่งเป็นนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 6,960 ล้านบาท และในเขตนิคมอุตสาหกรรม 1,965 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คปภ. ยืนยันไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยพิบัติ

Posts related