พล.อ.อ.ประจินจั่นตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกบง.ว่า ได้ส่งรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานให้พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.เรียบร้อยแล้วคาดว่า จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน2 สัปดาห์จากนี้ ซึ่งจะทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้นจากปัจจุบันฐานะติดลบประมาณ 8,800 ล้านบาท สำหรับการประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราลิตรละ1 บาทจากเดิมที่ไม่ได้จัดเก็บเนื่องจากขณะนี้ค่าการตลาดดีเซลเฉลี่ยอยู่สูงถึงระดับ2.52 บาทต่อลิตร และเมื่อจัดเก็บเข้ากองทุนฯ1 บาทต่อลิตรแล้วจะทำให้ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือประมาณ 1.50บาทต่อลิตรจะส่งผลให้มีรายได้จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ติดลบวันละ 27ล้านบาทเป็นรายได้เพิ่มวันละ 33ล้านบาท นายอารีพงศ์ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ภาพรวมการปรับโครงสร้างราคาพลังงานมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลารวบรวม คาดว่าคสช.จะพิจารณาได้ภายใน2 สัปดาห์นี้หลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วจะนำเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เพื่อเห็นชอบต่อไปคาดว่า กพช.จะประชุมภายเดือนนี้ นายชวลิตพิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)กล่าวว่าค่าการตลาดเบนซินเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ระดับลิตรละ1.50-1.60 บาทถือว่า เริ่มดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มปรับลดลงโดยระยะสั้นน้ำมันยังมีทิศทางลดลงอีกดังนั้นผู้ค้าน้ำมันไม่ได้แบกภาระแต่อย่างใดซึ่งหากน้ำมันโลกลดลง จะทำให้ค่าการตลาดของผู้ค้าสูงขึ้นได้อีก นายดุสิตเครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯเตรียมทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และในฐานะประธานกพช.เพื่อให้พิจารณาเปิดเสนอรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย(โซลาร์รูฟท็อป)เพิ่มเติมให้เป็นไปตามเป้าหมาย100 เมกะวัตต์เนื่องจากการเปิดให้ยื่นครั้งที่ผ่านมามีผู้มายื่นผลิตไฟ52 เมกะวัตต์แต่ลงนามสัญญาจริงเพียง 20เมกะวัตต์เท่านั้น “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายสว่นหนึ่งมาจากเหตุผลของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรง.4ที่เป็นอุปสรรคแต่ล่าสุดทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์ได้ประกาศยกเว้นให้โซล่าร์รูฟไม่ต้องขอรง.4แล้ว”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาดแผนพลังงานเสร็จใน 2 สัปดาห์

Posts related