นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้นำมาตรการจัดระเบียบการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะหน้าอาคารผู้โดยสารมาใช้แล้ว โดยกำหนดให้ถนนด้านนอก หน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เป็นจุดให้รถแท็กซี่จอดส่งผู้โดยสารได้เท่านั้น ไม่สามารถจอดรอรับผู้โดยสารได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารได้รับอันตรายจากการใช้บริการรถแท็กซี่ที่มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ติดตั้งประตูหมุน เพื่อใช้เป็นช่องทางเฉพาะผู้โดยสารเดินเข้าไปยังอาคารเท่านั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการ รถแท็กซี่สาธารณะไปขึ้นรถที่ ชั้น 1 ณ จุดให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกำหนดไว้ตรงบริเวณประตู 4 และประตู 7 หน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ซึ่งจะมีความสะดวกและปลอดภัยมากกว่า “การนำมาตรการนี้มาใช้ เนื่องจากที่ผ่านมา เห็นว่าการปล่อยให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการรถแท็กซี่อย่างอิสระ ได้สร้างปัญหาด้านการจราจรอย่างมาก เพราะรถแท็กซี่ส่วนใหญ่หลังจากจอดส่งผู้โดยสารแล้ว จะไม่ขับรถออกไปทันที แต่จะจอดเพื่อรอรับผู้โดยสารเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งยังเกิดคดีอาชญากรรมกับผู้โดยสารหลายราย ทั้งการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของผู้โดยสาร การเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่กดมิเตอร์” นางระวีวรรณกล่าวว่า สำหรับรถแท็กซี่สาธารณะที่มาให้บริการที่ด้านหน้าชานชาลาชั้น 1 นั้น จะเป็นแท็กซี่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สุวรรณภูมิโดยตรง เพราะได้ลงทะเบียนรายละเอียดของชื่อผู้ขับขี่และหมายเลขทะเบียนรถไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้ตรวจสอบได้ง่าย หากผู้โดยสารมีปัญหาในการใช้บริการหรือลืมทรัพย์สินไว้ อย่างไรก็ตามในการใช้บริการรถแท็กซี่ที่จุดนี้ทางผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่โดยตรง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า หลังจาก สนามบินสุวรรณภูมิจัดระเบียบการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะหน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผู้โดยสารใช้บริการแท็กซี่สาธารณะชั้น 1และเสียค่าบริการ 50บาท เพิ่มขึ้นจาก 6,000 เที่ยว เป็น 9,000 เที่ยว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดระเบียบรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ

Posts related