นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งใหม่รอบที่ 21 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการปิโตเลียม ซึ่งจะประชุมในเดือนก.ค.นี้ พิจารณา โดยการเปิดครั้งนี้ แบ่งเป็น 29 แปลงสัมปทาน ส่วนใหญ่ 17 แปลงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอีก 6 แปลงอยู่ในอ่าวไทย และอีก 6 แปลงอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งพื้นที่ที่มีการเปิดสัมปทานในรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นแปลงสัมปทานที่เปิดให้บริษัทเอกชนสำรวจไปแล้ว แต่ยังไม่พบปิโตรเลียม ดังนั้นอาจต้องมีการลดเงื่อนไขบางอย่างในการสำรวจและขุดเจาะลง “หากคณะกรรมการปิโตรเลียมให้ความเห็นชอบก็จะนำเสนอให้กับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาเพื่อให้มีการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่อย่างเป็นทางการต่อไป”  ส่วนข้อถกเถียงในเรื่องหลักการจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐระหว่างการเก็บค่าภาคหลวงกับระบบการเจรจาแบ่งปันการผลิตนั้น เห็นว่า ข้อเสนอเรื่องการแบ่งปันผลผลิตอาจไม่เหมาะสมกับการเปิดสัมปทานในรอบนี้ เนื่องจากการสำรวจปิโตรเลียมรอบที่ผ่านมา ตั้งแต่ครั้งที่ 18 – 20 พบปิโตรเลียมเพียง 4% เท่านั้น แตกต่างจากแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ที่มีการสำรวจพบในอดีตเช่น พื้นที่ ทับซ้อนไทย – มาเลเซีย โดยหากในอนาคตมีการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย – กัมพูชา ก็อาจพิจารณาแนวทางการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์อีกครั้ง นายทรงภพ ยังกล่าวถึงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่า ประเทศไทยมีการขุดพบแหล่งปิโตรเลียมจำนวนมากขอยืนยันว่าเราสามารถผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในประเทศได้เพียงประมาณ 25% ของความต้องการใช้ทั้งหมด โดยประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันได้เพียง 1.4 แสนบาร์เรลต่อวัน ขณะที่มีความต้องการใช้น้ำมันประมาณวันละ 1 ล้านบาร์เรลทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันประมาณ 8.5 แสนบาร์เรลต่อวัน และไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยเรื่องปิโตรเลียมอย่างที่มีความเข้าใจกัน เพราะนอกจากปริมาณน้ำมันที่เราต้องนำเข้าแล้วยังต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเพื่อบ้านด้วย ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า บริษัทอีโค่ โอเรียน รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ลักลอบขุดเจาะน้ำมันดิบในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ที่ได้แอบดำเนินการมาแล้ว 5 ปี และมีการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าภาคหลวง โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงบอร์ดปิโตรเลียมเปิดสัมปทานขุดน้ำมัน

Posts related