พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการการบินไทย ว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ในฐานะประธานบอร์ดการบินไทย ได้มีแนวคิดให้ย้ายฐานการบินสายการบินไทยสมายล์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้ฝ่ายบริหารสรุปรายละเอียดเสนอบอร์ดในการประชุมครั้งหน้าวันที่ 14 ส.ค.57 คาดว่าหากแผนนี้ได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการได้ภายในปี 58  ทั้งนี้เนื่องจากตลาดการบินในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก ทำให้การบินไทยต้องปรับตัวในการเพิ่มรายได้ ในขณะเดียวกันยังพบว่าพฤติกรรมผู้โดยสารของไทยส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมากกว่า เพราะสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง แต่ยืนยันว่าไทยสมายล์จะไม่ไปแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำ โดยเป็นสายการบินทางเลือกที่เหนือกว่าโลว์คอสต์ ทั้งมีบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระ และบริการอาหาร  “ผลกระทบเรื่องการต่อเชื่อมเที่ยวบินกับสายการบินไทยนั้นไม่มีปัญหา มีวิธีบริหารจัดการได้ ส่วนสายการบินนกแอร์และไทยสมายล์จัต้องจัดทำตารางบินร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกันเอง” พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย และจะเสนอแผนไปยังกระทรวงคลังวันที่ 28ก.ค.นี้ และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)พิจารณาในเดือน ส.ค.นี้ โดยแผนจะมุ่งเน้นการลดรายจ่าย จะพิจารณาปรับลดเที่ยวบินที่มีระยะทางบินไกลมากกว่า 8 ชั่วโมงที่มีผู้โดยสารน้อย รวมทั้งจัดทำโครงการให้เกษียณก่อนกำหนด (เออร์รี่รีไทร์)การลดค่าล่วงเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันมีพนักงานถึง 26,000 คน โดยเป้าหมายเจรจากับพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ประจำ และพนักงานที่ป่วย เพื่อให้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีพนักงานที่สมัครใจที่จะเข้าร่วมแล้ว 900 คน ซึ่งจะเริ่มมีการให้เกษียณภายในปีนี้ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มบริการแก่บัตรโดยสารชั้น 1 หรือชั้นเฟิร์สคลาส ส่วนบัตรโดยสารชั้นประหยัดเตรียมปรับลดราคาให้ใกล้เคียงกับสายการบินคู่แข่ง ตลอดจนเตรียมหารือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ขอพื้นที่ขยายห้องรับรองการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ และร่วมกับบริษัท คิงส์พาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ให้ผู้โดยสารการบินไทยลด 10%   “ในช่วงแรกของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู คาดว่าภายในไตรมาสแรกปี 58 จะลดค่าใช้จ่ายได้ 4,000 ล้านบาท และเพิ่มรายได้ ประมาณ 3,000-5,000 ล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนในช่วงแรก เชื่อว่าหลังจากนั้นจะเริ่มดีขึ้นชัดจน และจะสามารถทำให้มีกำไรได้ในปี 60 จะกลับมาเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของภูมิภาคได้แน่นอน” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงย้ายไทยสมายล์กลับดอนเมือง

Posts related