เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรายได้ของประชาชนในพื้นที่วังน้ำเขียว โครงการศูนย์การเรียนรู้ “ฟลอร่า พาร์ค” เพื่อการพัฒนาการเพาะพันธุ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างยั่งยืน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน ต้อนรับลมหนาวที่กำลังเดินทางมาถึงจัดงาน “ฟลอร่า พาร์ค กลับมากอดวังน้ำเขียว…อีกครั้ง” ให้นักท่องเที่ยวได้ชมหมู่มวลดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ และวิถีการเกษตรอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบที่ฟาร์มฟ้าประทานระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 ถึง 31 มี.ค. 2557 บริเวณเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชและสวนแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฟาร์มฟ้าประทานและฟลอร่า พาร์ค กล่าวว่า เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชประเภทข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชไร่ที่ให้รายได้น้อย ทำให้เกษตรกรต้องขายที่ดินแก่นายทุน และบางส่วนถูกยึดครองโดยธนาคาร หลังจากนั้นเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับการจัดสรรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ด้วยการปลูกพืช และกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชน ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างยิ่ง จึงแบ่งพื้นที่เป็น 2 โครงการคือ “ฟลอร่า พาร์ค” และ “ฟ้าประทาน” โดยโครงการฟลอร่า พาร์ค ประสบความสำเร็จมาก เป็นการปลูกไม้ดอกที่หาชมได้ยากในเมืองไทย อาทิ ดอกพิทูเนีย, บีโกเนียหรือตะวันยอแสง ส่วนโครงการฟ้าประทานขณะนี้ทำการขยายไร่กาแฟเพื่อเพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้า ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถนำกาแฟทั้งสองสายพันธุ์มาปลูกไว้ด้วยกัน ทำให้เกิด “กาแฟวังน้ำเขียว” สามารถส่งออกขายในตลาด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สำหรับปีนี้ความพิเศษยังอยู่ที่การจัดสวนแนวตั้งด้วยดอกไม้หลายสายพันธุ์กว่าแสนต้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมการจัดสวนแบบ 360 องศา ณ จุดชมวิว และสวนกุหลาบสไตล์อังกฤษ 400 สายพันธุ์ กว่า 5,000 ต้น รวมถึงกุหลาบชื่อบุคคลสำคัญกว่า 20 สายพันธุ์ จำนวน 200 ต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้ครั้งแรกของโคราช และนิทรรศการภาพถ่ายกล้วยไม้จากช่างภาพมืออาชีพ รวมทั้งยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีเกษตรหลายรูปแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ตลอดจนสามารถเลือกซื้อดอกไม้และพืชผักในตลาดนัดกลับบ้านได้ด้วย ส่วนการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) ธัญภา นิโครธานนท ตัวแทนจาก ททท. เผยว่า พื้นที่วังน้ำเขียวถือได้ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย เป็นหนึ่งในแหล่งโอโซนดีที่สุดของโลก จึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2553 มีนักท่องเที่ยวที่เข้าชมฟลอร่า พาร์ค จำนวนนับแสนคน จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ททท. ให้การสนับสนุนเพราะต้องการมีส่วนช่วยให้มีการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดงาน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชมสวนสวยแนวตั้งที่วังน้ำเขียว

Posts related