นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า  ขณะนี้ภาคธุรกิจอสังหริมทรัพย์เริ่มได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือนแล้ว  ทั้งในแง่จำนวนผู้บริโภคที่สนใจจะเลือกซื้อ หรือสร้างบ้านที่ลดลงอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนเรื่องสร้างบ้านของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปจนถึงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหาทางปรับตัว เพื่อรับมือกับกำลังซื้อที่หดตัว “บริษัทก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทั้งลูกค้าใหม่ที่เข้ามาติดต่อ  และยอดขายของสาขาที่ตั้งอยู่ในกทม.และปริมณฑลลดลงเกือบครึ่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นจึงปรับตัวด้วยการหันมาเลือกใช้สื่อท้องถิ่น และจัดกิจกรรมทางการตลาดในต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อเข้าถึงและสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งการขยายสาขาในต่างจังหวัด ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าหมายจะเปิดสาขาอีก 10 แห่ง เพื่อเจาะกำลังซื้อในพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อมาชดเชยกับตลาดเดิมที่ชะลอตัว โดยเน้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน เพราะได้รับผลกระทบจากการเมืองค่อยข้างน้อย สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 57 นี้ ต้องแยกเป็น 2 ตลาด คือตลาดรับสร้างบ้านในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตลาดรับสร้างบ้านต่างจังหวัด  ซึ่งต่างจังหวัดนั้นยังขยายตัวมาโดยตลอด และเชื่อว่าปีนี้จะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยขยายตัวตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่ตลาดรับสร้างบ้านในกทม.และปริมณฑล มีโอกาสชะลอตัวสูงมาก จากผลกระทบทางการเมือง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตลาดรับสร้างบ้านหด

Posts related