รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รายงานสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ให้ที่ประชุมครม.รับทราบ โดยเห็นว่า ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยปี 57 จะเผชิญแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น หากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศยังไม่มีข้อยุติได้โดยเร็ว เห็นได้จากกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ชะลอตัวลงในเดือนธ.ค.56 ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 57 ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง ที่เข้ามากระทบกับตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้โดยตรงทั้งนี้คาดว่าปี 57 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะลดสัดส่วนสินค้าที่อยู่อาศัยในประเภทอาคารชุด และเพิ่มการเปิดขายที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรมากขึ้น เพื่อให้การบริหารคล่องตัว อย่างไรก็ตามในภาวะที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง จะเป็นโอกาสให้เกิดการปรับฐานตลาดให้เกิดดุลยภาพ โดยผู้ประกอบการมีโอกาสปรับเป้าหมายจำนวนลูกค้าลงขณะที่สถาบันการเงินนั้น ยังมีโอกาสกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองลูกค้าให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ส่วนผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะมีศักยภาพทางการเงินที่ลดลง จะได้พิจารณาความจำเป็นที่แท้จริงในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลฯ ยังได้รายงานถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในภาคที่อยู่อาศัย ควรตระหนักถึงผลกระทบจากการเก็งกำไรของราคาที่ดินในภูมิภาค รวมถึงการลงทุนเกินตัวในที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด เนื่องจากในปี 56 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดขายหน่วยของห้องชุดมากถึง 85,200 หน่วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการขายได้ช้าลง หรือขายได้แต่ก็ใช้เวลาก่อสร้างนานขึ้น ทำให้เกิดสินค้าขายได้ แต่รอการส่งมอง (แบ็คล็อค) จำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการหลายรายเริ่มลดลงนอกจากนี้ในภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยปี 56 ที่ผ่านมา พบว่า ยังอยู่ในสถานะค่อนข้างดี และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีการเปิดขายหน่วยโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้น มูลค่าสินเชื่อปล่อยใหม่ของบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งภาพรวมของไทยไตรมาสแรก กิจกรรมการซื้อขายที่อยู่อาศัยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เริ่มชะลอตัวลง หลังจากพ้นไตรมาสแรกในบางเดือน จากสาเหตุหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่เข้ามากระทบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พิษการเมืองฉุดตลาดอสังหาฯ ซึมยาวทั้งปี!

Posts related