น.ส.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนได้เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการหญิงแห่งปี 2556 หรือ “Woman Entrepreneur of the Year Award 2013” ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Award 2013 จัดโดย Entreprise Asia โดยมี ยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมแชงกลี-ลา กรุงเทพฯสำหรับรางวัลดังกล่าว Entreprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเซีย ที่ประสบความสำเร็จให้รับรางวัล ได้มีกำลังใจในการทำงาน และถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการคัดสรรนักธุรกิจผู้บุกเบิก พัฒนา รูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การมอบรางวัลจะพิจารณาจากผลงานที่ทำแล้ว ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค สำหรับรางวัลผู้ประกอบการหญิงแห่งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ประเทศละ 1 คนในแต่ละปี โดยครอบคลุมประเทศต่างๆคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ไทย อินเดีย และจีน”ต้องขอขอบคุณที่ Entreprise Asia ได้เห็นความสำคัญของนักธุรกิจไทย รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานหนักต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่มุ่งมั่นทำมาด้วยความยากลำบาก ก็สามารถพิสูจน์ให้คนเห็นว่า เราทำได้ และผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ระดับหนึ่ง จนทำให้คนเชื่อถือโครงการโซล่าร์ฟาร์ม” น.ส.วันดีกล่าวว่า ตอนเริ่มทำโครงการโลล่าฟาร์มในปี 2553 เมื่อพูดเรื่องนี้ แทบจะไม่มีคนรู้จักเลย แต่วันนี้ปี 2556 ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น ที่รู้จักโซล่าร์ฟาร์ม แต่ประเทศในประชาคมอาเซียน ก็รู้จักโซล่าร์ฟาร์มเป็นวงกว้าง ความสำเร็จนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ และในวันนี้ก็มีคนอื่น ร่วมภาคภูมิใจกับเราด้วย ทำให้เป็นกำลังใจ มีแรงจะพัฒนาบุกเบิกการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นประโยชน์ ในการผลิตไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ในวงกว้างจากชุมชนไปสู่ครัวเรือนอย่างไรก็ตาม จากผลสำเร็จในประเทศไทย เอสพีซีจี จะมีการขยายฐานการผลิตโซล่าฟาร์มไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน และในอนาคตจะต้องไปสู่นานาชาติให้ได้ เริ่มแรกประเทศเพื่อนบ้านก่อน เอสพีซีจีเราจะขยายไปยังอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ พม่าในเวลาอันใกล้นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอสพีซีจีรับรางวัลนักธุรกิจหญิงแห่งปี

Posts related