นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, เสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องประดับในตลาดฮ่องกงขยายตัวอย่างมาก เพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยว และซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในปริมาณสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนมากถึง 54 ล้านคนต่อปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดี ของผู้ประกอบการไทย ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่จำนวนมากมีกระแสนิยมของละครซี่รี่ย์ และนักร้องเกาหลีในฮ่องกงและจีนทั้งนี้การทำตลาดในฮ่องกงผู้ประกอบการไทย ควรจับมือกับผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในฮ่องกง เช่น ร้านซาซ่า, ร้านคัลเลอร์มิกซ์ เพราะหากสามารถนําสินค้าไทยไปวางขายในร้านเหล่านี้ได้ก็จะทำให้สินค้าไทยได้รับความไว้วางใจจาก ทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวชาวจีน ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นของแท้ไม่ถูกปลอมแปลง และที่สำคัญหากไม่มีพันธมิตรในการตลาด ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพบว่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมา (47-56) มี ร้านขายเครื่องสําอางและสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก190ร้านเป็น1,440ร้าน, ร้านขายเสื้อผ้าและรองเท้าจำนวน15,410ร้าน ขยายตัว42%และร้านขายเครื่องประดับ3,850 ร้านเป็นต้นนอกจากนี้เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ก็เป็นสินค้าที่การขยายตัวมากเป็นอันดับรองลงมา ก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยอีกเช่นกันในการส่งออกสินค้าเหล่านี้มายังฮ่องกง หรืออาจขายสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยตรง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันชาวฮ่องกงและจีนต่างเลือกจับจ่ายใช้สอยผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะเน้นความสะดวกสบาย ส่วนสินค้าอื่น ๆ เป็นสินค้ากลุ่มที่นักท่องเที่ยวจีนตั้งใจเข้าไปซื้อโดยเฉพาะ ได้แก่ นมผง และสินค้าใช้ประจำวันส่วนตัว เป็นต้น“ขณะนี้กระแสการท่องเที่ยวในฮ่องกงเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทยด้วย เพราะปัจจุบันสินค้าที่ส่งออกมาฮ่องกงไม่ได้เจาะกลุ่มชาวฮ่องกงอย่างเดียว แต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย” สำหรับการส่งออกสินค้าเครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทยในไตรมาสแรก(ม.ค.-มี.ค.)ของปีนี้มีมูลค่า 668 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (21,630 ล้านบาท) ลดลง 4%ขณะที่การส่งออกในปี 56 มีมูลค่า 2,707 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(37,653 ล้านบาท)หรือ เพิ่มขึ้น 1.1%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะจับมือฮ่องกงขายของให้นักท่องเที่ยว

Posts related