นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้อยากแนะนำให้นักลงทุนเน้นการลงทุนระยะยาวในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะเชื่อมั่นว่าใน 2 ปีข้างหน้า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองจะเริ่มคลี่คลายลง และตลาดการลงทุนหลายแห่งจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ จากขณะนี้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจยังมีอยู่มาก รวมถึงการไม่มีรัฐบาลรักษาการ ในการดำเนินนโยบายและเบิกงบประมาณเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการเจริญเติบโตนอกจากนี้ การเติบโตในแถบต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะสามารถดึงดูดใจนักลงทุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวกับการค้าขาย และหุ้นที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม หุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานจากที่ผ่านมาได้รับความน่าสนใจค่อนข้างมาก ขณะนี้คงต้องมีการลดทอนไปสักระยะ เพราะยังมีความไม่แน่นอนมาก รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันทรงตัวได้ไม่ดีนักทั้งนี้ จากการอัดฉีดการบริโภคค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ส่งกระทบต่อหนี้ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเพื่อออกมาดูแลในเรื่องนี้ ไม่งั้นอาจส่งผลระยะยาวต่อภาวะเศรษฐกิจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะลงทุนระยะยาวรับตลาดทุนฟื้น

Posts related