การกระจายสิ่งของเพื่อไปให้ถึงผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์ยังคงเป็นปัญหา แม้ว่านานาประเทศจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ และนั่นทำให้ ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กลุ่มบริษัทโลจิสติกส์และขนส่งชั้นนำของโลก ส่งทีมรับมือภัยพิบัติ (Disaster Response Team) หรือดีอาร์ทีชุดแรกไปยังพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านบริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ณ สนามบินแมคตัน เซบู ที่ได้รับความเสียหายจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้มากที่สุด เพื่อดูแลและให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ส่งตรงจากประชาคมทุกมุมโลกสู่ประเทศฟิลิปปินส์ทั้งทางอากาศและน้ำ และจัดการลำเลียงขนถ่ายสิ่งของที่จำเป็นทั้งหมดนี้ให้กระจายถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทีมรับมือภัยพิบัติของดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ในปี พ.ศ. 2548 ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNOCHA) โดยได้จัดตั้งเครือข่ายขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสนามบินต่าง ๆ ในกรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เครือข่ายทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลประกอบด้วยพนักงานดีเอชแอลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมและได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 400 คน และมีการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้มากที่สุด ซึ่งหลังจากริเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 จนถึง ณ ขณะนี้ ทีมรับมือภัยพิบัติได้ให้บริการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์กว่า 20 ครั้งทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นความช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ในประเทศฟิลิปปินส์ 3 ครั้ง ทีมงานของดีเอชแอล พร้อมด้วยพันธมิตรด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้งคลังสินค้าชั่วคราวแต่เปี่ยมประสิทธิภาพขึ้นที่สนามบินแมคตัน เซบู สำหรับใช้จัดเก็บสิ่งของบริจาคที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทีมดีอาร์ทีของดีเอชแอลจะรับผิดชอบดูแลสิ่งของที่ส่งเข้ามา จัดทำรายการสิ่งของทั้งหมด และดูแลให้มีการลำเลียงขนถ่ายสิ่งของที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดไปไว้บนรถบรรทุกหรือเฮลิคอปเตอร์ และจากสภาพถนนที่ถูกปิดหรือได้รับความเสียหาย รวมถึงการเข้าใช้พื้นที่ของเกาะอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าถูกจำกัด ทำให้ดีเอชแอลจัดทำถุงสปีดบอลล์ ซึ่งเป็นถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพและนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยการหย่อนลงจากเฮลิคอปเตอร์.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โลจิสติกส์เพื่อมนุษยชาติ – ลูกเล่น/ลีลา

Posts related