ไทยคม โชว์รายได้หลักมาจากธุรกิจดาวเทียมถึง 88% ชี้ช่วยหนุนอุตสาหกรรมทีวีดาวเทียม ด้านปี 2557 มีแผนส่งดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจร ดันขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2556 ไทยคมมีรายได้รวมจากการขายและการให้บริการจำนวน  7,896 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจดาวเทียม ที่ช่วยสร้างรายได้ ถึง 88% เนื่องจากไทยคมประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการดาวเทียมของไทย อาทิ  ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ครอบคลุมทั่วประเทศจีน กับซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น และการหาดาวเทียมมาให้บริการเพื่อรองรับการใช้งานให้กับลูกค้าล่วงหน้าก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ทั้งนี้ในปี 2557 ไทยคม ยังมีแผนจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจร และการเพิ่มยอดขายช่องสัญญาณในตลาดแอฟริกาจากช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 6 ที่ได้นำขึ้นสู่วงโคจรเมื่อต้นปี 2556 โดยไทยคมจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านการขยายตลาดและบริการ รวมทั้งต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เพราะไทยคมสามารถแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีดาวเทียมของไทย และพัฒนาบริการโซลูชั่นแบบครบวงจร การพัฒนาบริการโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูง และการพัฒนาบริการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารแบบโมบิลิตี้อีกด้วย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือนั้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อ มีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 อยู่ที่ 462 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจการให้บริการไอซีทีและ คลาวด์ เซอร์วิส  ส่วนบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ในประเทศลาว ยังคงครองความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยกำไร 95 ล้านบาท เช่นกัน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยคมฟุ้งทีวีดาวเทียมรุ่งหนุนบริการดาวเทียมโต

Posts related