หลังจากดำเนินโครงการทรู อินโนเวชั่น อวอร์ด มาต่อเนื่องหลายปีและได้ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ โดยล่าสุดทางกลุ่มทรู ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาและจดสิทธิบัตร นวัตกรรมเมม (MEM-My Eyes Memory) เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อผู้พิการในการมองเห็น ที่สามารถช่วยบันทึกข้อมูลได้ หลังจากที่นวัตกรรมชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ด  2012 และรางวัลชนะเลิศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 8 ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  ปกติแล้วเมื่อผู้พิการทางการมองเห็นต้องการเขียนหรือจดข้อความต่าง ๆ เป็นอักษรเบรลล์จะต้องอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า สเลท (Slate) และ สไตลัส  (Stylus) ซึ่งจะใช้เวลาในการเขียนอักษรแต่ละตัว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา  โดยเครื่องเมมที่ได้พัฒนาขึ้น เป็นอุปกรณ์เพื่อผู้พิการทางการมองเห็นสามารถบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ ที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถแสดงข้อมูลด้วยเสียงทีละอักษร ทำให้สามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึกได้ พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่บันทึกไปยัง อื่น ๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ผ่านทางบลูทูธทำให้สามารถสื่อสารกับคนปกติได้เหมือนการพิมพ์คุยกัน  นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ส่งเอสเอ็มเอส และพิมพ์ส่งอีเมลได้ด้วย สำหรับส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องเมม ก็มีแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อให้ผู้พิการใช้สำหรับพิมพ์   บลูทูธ เพื่อใช้ส่งและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องเอ็มพี 3  เพื่อใช้บันทึกและอ่านเสียง ฯลฯ ผศ.ดร.เซง กล่าวต่อว่า อุปกรณ์ลักษณะนี้ในต่างประเทศก็มีใช้งานเรียกว่าเบรลล์ โน้ตเทคเกอร์ส (Braille notetakers) ซึ่งในเมืองไทยมีอยู่ไม่ถึง 100 เครื่อง เนื่องจากมีราคาแพง 1-2 แสนบาทต่อเครื่อง และมีขนาดใหญ่พกพาเพื่อการใช้งานไม่สะดวก แต่เครื่องเมมที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งบประมาณประมาณพันกว่าบาทต่อเครื่องเท่านั้น และมีขนาดเล็ก ซึ่งในตอนนี้มีแผนจะสร้างเครื่องเมมให้ได้ 100 เครื่อง เพื่อนำไปแจกให้กับผู้พิการทางการมองเห็นในมูลนิธิและชมรมต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ใช้งานกัน ด้าน  นายเจน ชัยเดช นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางกลุ่มอาจารย์เซง ได้เข้ามาพูดคุยกับทาง วิทยาลัยราชสุดา ว่าต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้เสนอแนะข้อมูลให้ไป เนื่องจากปัจจุบันเวลาตนเองต้องไปงานสัมมนาและต้องจดบันทึกต้องใช้ สเลท และสไตลัส ซึ่งการใช้งานจะมีเสียงเหมือนเคาะโต๊ะ ซึ่งอาจจะรบกวนผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ จึงต้องใช้วิธีการอัดเสียงแล้วมาถอดเทป ซึ่งก็ต้องมานั่งเสียเวลาหลายชั่วโมง  การจะไปหาเครื่องเบรลล์ โน้ตเทคเกอร์ส มาใช้ก็มีราคาแพงเป็นแสนบาทและมีอยู่จำนวนน้อยในไทย เครื่องเมมนี้จึงช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างดี นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างประโยชน์และเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มทรูเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คนพิการจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยทางกลุ่มทรูจะสนับสนุนผู้พิการใน 3 แนวทาง คือ การสร้างอาชีพและรายได้ นวัตกรรมและบริการ โดยล่าสุดได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 22 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลออทิสติกให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ในส่วนของนวัตกรรม นอกจากนวัตกรรมเครื่องเมมแล้ว ที่ผ่านมายังได้พัฒนา “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความสามารถในการสื่อสารของเด็กออทิสติก และในส่วนของบริการเพื่อผู้พิการ ก็ได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน และการทำรายการทีวีเพื่อผู้พิการ ฯลฯ ซึ่งทุกโครงการและทุกนวัตกรรมล้วนมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข. จิราวัฒน์ จารุพันธ์ JirawatJ@dailynews.co.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘เมม’อุปกรณ์จดบันทึก เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น – ฉลาดคิด

Posts related